Zľava!

Na dusičnany 500ml – Prípravok na zníženie obsahu dusičnanov a dusitanov

18.00 16.00

Prípravok určený k zníženiu obsahu dusičnanov a dusitanov vo vode. Dokáže znížiť ich obsah a tím predchádza rastu rias. Pri správnej funkcii biofiltra a nitrifikačných baktérií a zároveň vysokom zaťažení vody odpadovými živočíšnymi produktmi a následne rozkladom organickej hmoty mikroorganizmami sa môže zvýšiť hladina dusičnanov až nad hodnotu 20mg/l, čo môže mať za následok premnoženie dlhých a mikroskopických rias.

Kategórie: ,

Prípravok určený k zníženiu obsahu dusičnanov a dusitanov vo vode. Dokáže znížiť ich obsah a tím predchádza rastu rias. Pri správnej funkcii biofiltra a nitrifikačných baktérií a zároveň vysokom zaťažení vody odpadovými živočíšnymi produktmi a následne rozkladom organickej hmoty mikroorganizmami sa môže zvýšiť hladina dusičnanov až nad hodnotu 20mg/l, čo môže mať za následok premnoženie dlhých a mikroskopických rias. Denitrifikačné baktérie majú v dobre prevzdušnenej vode obmedzenú schopnosť odbúravať dusičnany, ale aj vodné rastlinstvo a koreňová sústava majú v priebehu leta obmedzenú schopnosť absorpcie dusičnanov. Nadbytok živín, hlavne so zvýšeným obsahom dostupného fosforu využijú najrýchlejšie riasy a fytoplanktón. Prípravok NA DUSIČNANY (0,5l) dokáže znížiť obsah dusičnanov a dusitanov vo vode, tým aj jej úživnosť a predchádzať tak nárastu rias.

Návod na použitie: Otvorte dózu a sieťku umiestnite do poslednej filtračnej komory alebo na prítok (zaťažiť kameňmi). Po znížení hodnoty dusičnanov pod 20mg/l alebo lepšie menej, môžete vybrať sieťku, zregenerovať v soľnom roztoku a v suchom stave uschovať v nákupnom obale. Postup opakujte, pokiaľ už hodnoty dusičnanov neklesajú a to aj niekoľko krát. Pre regeneráciu rozpustite celé balenie (100g) v 1 litri vody v obchodnom balení a sieťku so živicou v tomto roztoku za občasného premiešania lúhujte 30 – 60 minút. Vodu po regenerácii vylejte do odpadu. Jedna sieťka zníži o asi 20mg/l, v závislosti na obsahu ďalších rozpustených solí, prevádzkovom prietoku a správnej regenerácii.

lekná , vodné rastliny , jazierkové rastliny , rastliny do jazierka