Zľava!

Vločka jezírka – Prípravok na odstránenie zelenej vody a fosfátov

5.007.00

Prípravok na odstránenie zelenej vody a fosfátov. Látka po aplikácii vo vode vytvorí jemnú zrazeninu, ktorá pomaly sedimentuje, pričom na seba viaže ostatné pevné častice (riasy, sinice, atď.) a vo vode obsiahnutý fosfor. Zelený zákal jazierka spôsobený jednobunkovými riasami a sinicami možno odstrániť pomocou prípravku Vločka-jezírka. Zníženie obsahu fosforu vo vode je kľúčové k obmedzeniu rozvoja rias a toxických siníc.

Vymazať
Katalógové číslo: - Kategórie: ,

Prípravok na odstránenie zelenej vody a fosfátov. Látka po aplikácii vo vode vytvorí jemnú zrazeninu, ktorá pomaly sedimentuje, pričom na seba viaže ostatné pevné častice (riasy, sinice, atď.) a vo vode obsiahnutý fosfor. Zelený zákal jazierka spôsobený jednobunkovými riasami a sinicami možno odstrániť pomocou prípravku Vločka-jezírka. Zníženie obsahu fosforu vo vode je kľúčové k obmedzeniu rozvoja rias a toxických siníc.

Pôsobenie:
Vločka-jezírka sa pri styku s vodou rozkladá a vznikajú tak látky, ktoré reagujú s nečistotami vo vode. Nabaľujú na seba jemné čiastočky nečistôt a vznikajú väčšie vločky, ktoré je možno ľahko odstrániť. Vločky sedimentujú alebo plávajú na hladine odkiaľ sa odstránia skimmerom alebo jemnou sieťkou. Voda po odstránení týchto nečistôt znovu získava iskru a pôvodný jas. Vločka-jezírka odstraňuje fosfor za vzniku nerozpustného fosforečnanu, ktorý sa spolu s nečistotami uzavrie v sedimente. Odtiaľ ho odsajeme vysávačom alebo filtráciou.

Dôležité:
Tvrdosť vody musí byť vyššia ako 7 ° DGH a pH v intervale 6,5-8. Ryby radšej odlovte do oddelené nádrže s vodou z jazierka, aby ste ich nevystavili náhlej zmene prostredia! Pokiaľ je nemôžete odloviť, preveďte celú operáciu behom dňa, kedy môžete chovania rýb pozorovať a zasiahnuť.
Zaistite dostatočné prekysličenie a cirkuláciu vody v jazierku. Niektoré citlivé druhy rýb žijúcich pri dne môžu byť citlivejšie k prípravku. Sediment z jazierka odsajte tak, aby sa nevracal späť do vody.

Zaistite dostatočné prekysličenie a cirkuláciu vody v jazierku.

Pri testovaní vody, papierovými prúžkami sa často meria tvrdosť v častiach na milión (ppm), kde jedna časť na milión je definovaná ako jeden miligram uhličitanu vápenatého (CaCO3) na liter vody. V dôsledku toho, 1 ° dGH zodpovedá 17,848 ppm, pretože CaCO3 má molárnu hmotnosť 100,0875 g / mol.

Návod na použitie:
Dávkovanie je závislé predovšetkým na kvalite upravovanej vody.
Dávkujte 20-40 ml /m3 podľa miery znečistenia. Aplikácia sa vykonáva u malých plôch krhlou , doporučené zriedenie 1: 5-1: 10. Bezprostredne po aplikácii je nutné zaistiť dokonalé premiešanie.

V prípade už rozvinutého fytoplanktónu sa po aplikácii môže na hladine zhlukovať vyvločkovanie fytoplanktón, táto vrstva sa časom rozpadá a usadí. Proces je možné urýchliť postrekom vodou. Vzniknutú vrstvu kalu odstráňte jazierkovým vysávačom alebo dnovou vpusťou do filtrácie.

Objem balenia

500ml, 1000ml

lekná , vodné rastliny , jazierkové rastliny , rastliny do jazierka